Μιχαήλ Πήλιος

Δικηγόρος Αθηνών & Βερολίνου - Εταίρος
Ο Μιχαήλ Πήλιος σπούδασε στη νομική σχολή του πανεπιστιμίου Tübingen. Είναι εγγεγραμμένος στους δικηγορικούς συλλόγους Αθηνών και Βερολίνου. Μιλάει Ελληνικά και Γερμανικά ως μητρική γλώσσα και άριστα Αγγλικά.