Ειδίκευση μας η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες.


Στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας αυτών περιλαμβάνεται και η καθημερινή μας ενασχόληση με το Εργατικό Δίκαιο.

Τα τελευταία χρόνια δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, αλλά και πολλές υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες  αναγκάζονται να προβούν σε μειώσεις προσωπικού προκειμένου να επιβιώσουν.

Παρέχουμε συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς του εργατικού δικαίου για εργοδότες και ειδικότερα :

 • Προσαρμογή συμβάσεων αλλοδαπών διευθυντικών υπαλλήλων/διευθυνόντων συμβούλων στο Ελληνικό Δίκαιο
 • Σύνταξη ατομικών συμβάσεων εργασίας
 • Διαδικασία Απολύσεων
 • Υποστήριξη σε περίπτωση απόλυσης στελεχών, διευθυντών και συμβούλων.
 • Καταγγελία παντός είδους συμβάσεων.

Η φιλοσοφία μας προσανατολίζεται στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών και το συμβιβασμό. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορεί να αποφευχθεί :

 • Παριστάμεθα σε όλες τις κατα τόπους αρμόδιες αρχές (επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ)
 • Παριστάμεθα σε όλα τα εργατικά δικαστήρια όλων των βαθμών καθώς και στον Άρειο Πάγο

Η εμπειρία μας


 • Η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες σε πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα στο χώρο της ρομποτικής και των αυτοματισμών σε θέματα αλλαγής διαχειριστή, επίλυσης εργατικών διαφορών με τους υπαλλήλους, κατάρτισης νέων  συμβάσεων και συμμόρφωσης με την Ελληνική εργατική νομοθεσία.
 • Η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες και γνωμοδοτήσεις σε πολυεθνική εταιρεία σε θέματα προσαρμογής προσωπικού, αλλαγής διαχειριστή της θυγατρικής της στην Ελλάδα και συμμορφωσης με την Ελληνική εργατική νομοθεσία.
 • Η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Ελληνική βιομηχανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των πλαστικών σε θέματα ελαστικών μορφών εργασίας και συμμόρφωσης με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
 • Η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Γερμανική πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα σε ασφαλιστικά και εργατικά θέματα αποσπασμένων ευρωπαίων εργαζομένων  στην Ελλάδα.