Οι μεγάλες κατασκευές απαιτούν λεπτομερή σχεδιασμό


Ως αποκλειστικοί συνεργάτες του δικτύου EUCONNEX στην Ελλάδα, σας στηρίζουμε σε όλες τις φάσεις της κατασκευαστικής σας δραστηριότητας.

Σε άμεση συνεργασία με το δίκτυό μας, εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου σας σε ένα ασφαλές και χωρίς νομικούς κινδύνους περιβάλλον. Είμαστε δίπλα σας από την υπογραφή των αρχικών συμβάσεων μέχρι την εκπλήρωση του έργου και, αν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, την διεκδίκηση των απαιτήσεών σας.

Η εμπειρία μας στο κατασκευαστικό δίκαιο μάς δίνει τη δυνατότητα να σας συμβουλεύουμε σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες του κλάδου αυτού, όπως :

  • Συμβουλευτική κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης ανάληψης του έργου (Due Dilligence (νομικό έλεγχο), αναπτυξιακό σχεδιασμό, εξασφάλιση της νομιμότητας του ακινήτου (οικοπέδου/αγροτεμαχίου) καθώς και κατά τη φάση της αδειοδότησης του έργου ή/και της προβολής τυχόν ενστάσεων

  • Συμβουλευτική των εργοληπτών/αναδόχων μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου καθώς και σε τυχόν διεκδικήσεις τους από κακή εκπλήρωση εναντίον των υπεργολάβων και λοιπών εμπλεκομένων

  • Συμβουλευτική σε θέματα διάθεσης του ολοκληρωμένου πλέον έργου

  • Ίδρυση εγχώριων εταιρειών σε περίπτωση που απαιτείται η ανάληψη του έργου από κοινοπραξίες ή συνδεδεμένες εταιρείες

Η εμπειρία μας


  • Η εταιρεία μας παρείχε πλήρη συμβουλευτική και νομική υποστήριξη σε Ελληνογερμανική κατασκευαστική κοινοπραξία σε θέματα συμμόρφωσης πρός της επιταγές του Ν. 3669/2008 περί δικαίου δημοσίων έργων.

  • Η εταιρεία μας παρείχε πλήρη συμβουλευτική και νομική υποστήριξη σε Αυστριακή Εταιρεία κατασκευής και διάθεσης φωτοβολταϊκών πάνελ στο θέμα κατασκευής φωτοβολταϊκού έργου σε μη διασυνδεδεμένες περιοχές για έργο συνολικής ισχύος 300 KW.

  • Η εταιρεία μας παρείχε πλήρη συμβουλευτική και νομική υποστήριξη σε Γερμανική Εταιρεία κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών στην Πελοπόννησο για 2 έργα συνολικής ισχύος 1,2 MW.

  • Η εταιρεία μας παρείχε νομικές υπηρεσίες στη σύνταξη των συμβάσεων εκτέλεσης έργου (EPC) σε φωτοβολταϊκά έργα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας για λογαριασμό Ελληνικής αναδόχου εταιρείας, για σταθμούς συνολικής ισχύος 1 MW.

  • Η εταιρεία μας παρείχε νομικές υπηρεσίες στο θέμα αξιοποίησης και επέκτασης συγκροτήματος ανεξαρτήτων τουριστικών κατοικιών στη νήσο ΚΕΑ Κυκλάδων.