Δίκαιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας


Ως αποκλειστικό μέλος του δικτύου της ΕUCONNEX στην Ελλάδα η δικηγορική Εταιρία AP & Generalis παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στηριζόμενη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου που ειδικεύεται στη παροχή νομικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών σε διασυνοριακό φάσμα.

Μέσα από το δίκτυο της EUCONNEX παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη:

  • Ενημέρωση σχετικά με το Επενδυτικό Πλαίσιο στις Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία

  • Ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά προγραμματα και εξασφάλιση χρηματοδότησης των επενδύσεων στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από τραπεζικά ιδρύματα των συνδεδεμένων χωρών-μελών

  • Διεξαγωγή νομικών ελέγχων (Legal Due Dilligence)

  • Εργολαβικές Συμβάσεις EPC (Engineering, Procurement and Construction)

  • Κοινοπραξίες

Ενημερωθείτε στα γραφεία μας στην για τις δυνατότητες επενδύσεων στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και σε 11 ευρωπαϊκές χώρες.

Η εμπειρία μας

  • Η εταιρεία μας παρέχει νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κινεζική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ΑΠΕ σε θέματα συμβάσεων έργου (EPC), συμμόρφωσης πρός το Ελληνικό δίκαιο ΑΠΕ, και τραπεζικού δικαίου για φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 1ΜW
  • Η εταιρεία μας παρείχε νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα συμβάσεων έργου, δικαίου ακινήτων και τραπεζικού δικαίου σε Γερμανική εταιρεία η οποία ολοκλήρωσε στην Ελλάδα επένδυση συνολικής ισχύος 1ΜW.
  • Η εταιρεία μας παρείχε νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Γερμανική εταιρεία στον τομέα της εξαγοράς και λειτουργίας 2 φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 100ΚW, διενεργώντας τους νομικούς ελέγχους (Due Dilligence), προσαρμόζοντας τις συμβάσεις και συμβάλλοντας ενεργά στο στάδιο των διαπραγματεύσεων.
  • Η εταιρεία μας παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σε Αυστριακή εταιρεία που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα στον τομέα των ΑΠΕ, στο θέμα της εξαγοράς και κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 300 ΚW.