Το εταιρικό δίκαιο έχει τους δικούς του κανόνες


Η επίλυση των πάσης φύσεως εταιρικών ζητημάτων αποτελεί τον βασικό άξονα δραστηριότητάς μας. Η ομάδα των συνεργατών μας θα αναζητήσει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την επένδυσή σας στην Ελλάδα ή τη Γερμανία, θα σας προτείνει τον καλύτερο εταιρικό τύπο και θα σας στηρίξει σε όλα τα στάδια της εταιρικής σας δραστηριότητας, από την ίδρυση της εταιρείας σας και σε οποιαδήποτε μελλοντική σας ανάγκη.

Η εταιρεία μας παρέχει:

  • Υπηρεσίες ίδρυσης εταιρειών σε όλες τις εταιρικές μορφές σε Ελλάδα και Γερμανία

  • Υπηρεσίες συμμόρφωσης πρός το ισχύον νομικό και φορολογικό πλαίσιο (compliance)

  • Άμεση ενημέρωση για τα εταιρικά σας ζητήματα, μέσα από τη διαρκή παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου που καλύπτει την επιχείρησή σας και

  • Διαρκή συμβουλευτική Διαχειριστών και Διευθυνόντων συμβούλων σχετικά με τη σύννομη εταιρική διακυβέρνηση.


Η εμπειρία μας

Σύσταση Εταιρειών


  • Η εταιρεία μας παρείχε πλήρη νομική υποστήριξη στη σύσταση Ελληνογερμανικής κατασκευαστικής Κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής και προσαρμογής οπλικών συστημάτων.

  • Η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στη σύσταση μιας Ελληνικών συμφερόντων εταιρείας παραγωγής διαφημιστικών στη Σερβία, σε θέματα καταστατικού, συμβάσεων απασχόλησης εργαζομένων και διαχειριστών.

  • Η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες στο θέμα σύστασης κατασκευαστικής εταιρείας στη Γερμανία, παρέχοντας συγχρόνως όλες τις υπηρεσίες συμμόρφωσης (compliance) με το Γερμανικό Δίκαιο Εταιρειών και το κατασκευαστικό δίκαιο.

  • Η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες στη σύσταση εταιρείας διαχείρισης ακινήτων στη Γερμανία, παρέχοντας συγχρόνως όλες τις υπηρεσίες συμμόρφωσης (compliance) με το Γερμανικό δίκαιο Εταιρειών και δίκαιο ακινήτων.

Compliance

  • Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες στο θέμα της συμμόρφωσης πρός το Ελληνικό εταιρικό, εργατικό και φορολογικό δίκαιο σε Γερμανική πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον τομέα της ρομποτικής και των αυτοματισμών.

  • Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες στο θέμα της συμμόφωσης πρός το Ελληνικό εταιρικό και εργατικό δίκαιο σε Ελληνική βιομηχανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών και μηχανολογικού εξοπλισμού.