Εταιρική συμμόρφωση (compliance)


Οι παραβάσεις του νομικού πλαισίου που διέπει τις εταιρείες μπορεί να οδηγήσει σε προσωπική ευθύνη τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του νομικού προσώπου και να φτάσει μέχρι και το ποινικό δικαστήριο. Παράλληλα, στην περίπτωση που συγκεκριμένες παραβάσεις γίνουν αντιληπτές από τους τρίτους, μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά στην εικόνα και τη φήμη της εταιρείας πρός τα έξω.

Η εναρμονισμένη με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και διατάξεις εταιρική συμπεριφορά θεωρείται πολλές φορές δεδομένη, αλλά δεν είναι (ειδικά σε μια εποχή που αλλάζουν συνεχώς καίρια νομοθετήματα που αφορούν τη φορολογία, την εργατική και την ασφαλιστική νομοθεσία).

Η εταιρική συμμόρφωση ξεκινάει με τη διάγνωση των κινδύνων και των ελλείψεων που μπορεί να αντιμετωπίζει εν αγνοία της μια εταιρεία και την υπαγωγή τους στο ορθό νομικό πλαίσιο.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν όλο το φάσμα του δικαίου που διέπει τις εταιρείες και ειδικότερα :


  • Το δίκαιο ανταγωνισμού

  • Το εργατικό δίκαιο

  • Το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή

  • Το δίκαιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων

  • Το δίκαιο περιβάλλοντος

  • Το οικονομικό ποινικό δίκαιο

Εμπειρία


  • Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες στο θέμα της συμμόρφωσης πρός το Ελληνικό εταιρικό, εργατικό και φορολογικό δίκαιο σε Γερμανική πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον τομέα της ρομποτικής και των αυτοματισμών.

  • Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες στο θέμα της συμμόφωσης πρός το Ελληνικό εταιρικό και εργατικό δίκαιο σε Ελληνική βιομηχανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών και μηχανολογικού εξοπλισμού.