Εμπορικές Συμβάσεις


Οι εμπορικές συμβάσεις βρίσκονται στο επίκεντρο ειδίκευσης της AP&Generalis. Η επεξεργασία των συμβάσεων και οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες παρέχονται πάντοτε από ομάδα δικηγόρων με επικεφαλής έναν από τους διευθύνοντες εταίρους μας, πράγμα που εξασφαλίζει στον εντολέα μας τη σταθερή επικοινωνία με το πρόσωπο της εμπιστοσύνης του. Μέσα από την εμπειρία μας έχουμε αναπτύξει και προσαρμόσει πλήθος εμπορικών συμβάσεων, όπως κοινοπραξίες, συμβάσεις αντιπροσώπευσης, συμβάσεις διεθνών μεταφορών (CMR), συμβασεις Franchise.

Παράλληλα η άριστη γνώση της Γερμανικής δικαιϊκής πραγματικότητας, με τη συμμετοχή Γερμανών δικηγόρων στην εταιρεία μας, εξασφαλίζει στον επιχειρηματία που δραστηριοποιείται ανάμεσα σε Ελλάδα και Γερμανία αλλά και σε συμπράξεις μεταξύ Ελλήνων και Γερμανων επιχειρηματιών τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η εμπειρία μας


  • Η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες και πλήρη νομική υποστήριξη σε σειρά αντιδικιών σε μεγάλη Γερμανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού στο αντικείμενο των εμπορικών και των τουριστικών συμβάσεων, συμβάσεων μίσθωσης καταλυμμάτων και στο θέμα της συμμόρφωσής της με το Ελληνικό εμπορικό δίκαιο.
  • Η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες συμμόρφωσης με το Ελληνικό δίκαιο συμβάσεων και συνέταξε συμβάσεις δανείου, εκχώρησης απαιτήσεων και ενεχύρου για λογαριασμό μεγάλης κινεζικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  • Η εταιρεία μας είναι νομικός σύμβουλος Ελληνικής βιομηχανικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο των μεταλλικών κατασκευών  και μηχανολογικού εξοπλισμού, παρέχοντας πλήρη νομική κάλυψη σε θέματα συμβάσεων με εγχώριους και εξωχώριους πελάτες, συμβάσεις διανομής και αντιπροσώπευσης, συμβάσεις διεθνούς πώλησης κινητών καθώς και συμβάσεις διεθνών μεταφορών.