Επενδύσεις Ακινήτων


Ως αποκλειστικό μέλος της ΕUCONNEX η δικηγορική Εταιρία AP&Generalis παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο τομέα των επενδύσεων σε εμπορικά και οικιστικά ακίνητα στηριζόμενη στην εμπειρία και την ειδίκευση ενός πανευρωπαϊκού δικτύου που ειδικεύεται στη παροχή νομικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών σε διασυνοριακό επίπεδο.

Μέσα από το δίκτυο της EUCONNEX είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο :

  • Ενημέρωση σχετικά με το επενδυτικό πλαίσιο σε εμπορικά και οικιστικά ακίνητα σε Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία και Ιταλία
  • Δυνατότητες χρηματοδότησης επενδύσεων από ελληνικές και γερμανικές τράπεζες
  • Διεξαγωγή νομικών ελέγχων
  • Επίβλεψη και συντονισμό της διαδικασίας με μεσίτες, συμβολαιογράφους, πολίτικους μηχανικούς, λογιστές και φοροτεχνικούς


Η εμπειρία μας


  • Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των επενδυτικών ακινήτων στη Γερμανία σε Ελληνική κατασκευαστική εταιρεία.
  • Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των επενδυτικών ακινήτων στη Γερμανία σε Ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία.
  • Η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες σε επένδυση ιδιωτικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε το 2012 στη Γερμανία.
  • Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες σε κατασκευαστική κοινοπραξία που δραστηριοποιείται στη Γερμανία.
  • Η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες σε επένδυση ιδιωτικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε το 2011 στη Γερμανία.
 Σχετικά αρχεία