Το εμπορικό σήμα διακρίνει μια επιχείρηση και αποτελεί περιουσιακό της στοιχείο


Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στον τομέα της κατοχύρωσης σημάτων σε Εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και ειδικότερα :

  • Αναλαμβάνουμε έρευνα σημάτων (Εθνική, Ευρωπαϊκή, Διεθνή)

  • Κατοχύρωση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών σημάτων

  • Κατοχύρωση συλλογικών σημάτων

  • Παρακολούθηση πορείας σημάτων

  • Αξιολόγηση σημάτων

  • Διαδικασία ανακοπής σε περίπτωση προσβολής σημάτων, παράλληλης κατάθεσης, πειρατικής χρήσης

Η εμπειρία μας


  • Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε τον έλεγχο και κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων μεγάλης Ελληνικής βιομηχανικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο των μεταλλικών κατασκευών και μηχανολογικού εξοπλισμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και ιδίως σε ΗΠΑ και Τουρκία.

  • Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με δικηγορική εταιρεία της Κίνας παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Ελληνική βιομηχανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του αλλουμινίου στο θέμα της κατοχύρωσης πατέντας στην Κίνα, της ΗΠΑ και την Ινδία.

  • Η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στο θέμα κατοχύρωσης σημάτων σε μεγάλη εταιρεία παραγωγής διαφημιστικών και κινηματογραφικών ταινιών σε Ελλάδα, Σερβία και Ε.Ε.