Η επιτυχημένη εξαγορά μιας επιχείρησης, προϋποθέτει μια έμπειρη ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών.


Η εναρμονισμένη και μακροχρόνια συνεργασία επενδυτικών συμβούλων, φοροτεχνικών, ορκωτών λογιστών και δικηγόρων αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία. Εξίσου σημαντικός όμως είναι ο συντονισμός της διαδικασίας σε συνεργασία με τη διοίκηση της επιχείρησης.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται στενά με τον ορκωτό ελεγκτή Α. Σφαρνά και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης συνεργασίας μπορείτε να δείτε στον οδηγό Συγχωνεύσεων και εξαγορών που διανέμεται από το Ελληνογερμανικό εμπορικό επιμελητήριο.

Τον συγκεκριμένο οδηγό μπορείτε να τον παραγγείλετε εδώ.