Δικαστηριακή Πρακτική


Η εταιρεία μας αποτελείται από έμπειρους δικηγόρους οι οποίοι έχουν χειριστεί και χειρίζονται με επιτυχία δικαστικές διαδικασίες όλων των ειδών και βαθμών, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η φιλοσοφία μας επιτάσσει καταρχήν την εξάντληση της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού και ως έσχατη λύση την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Η σωστή προσέγγιση κάθε υπόθεσης επιβάλλει το σχεδιασμό της ενδεδειγμένης στρατηγικής που θα οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει κάθε είδους υποθέσεις που αφορούν στην επίλυση εμπορικών διαφορών και ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες, όπως :

  • Διαφορές από συμβάσεις και LOI
  • Εργατικό δίκαιο
  • Αναγκαστική Εκτέλεση
  • Ασφαλιστικά μέτρα
  • Εταιρικές διαφορές
  • Διαφορές μεταξύ εταίρων/μετόχων
  • Φορολογικά ζητήματα
  • Οικονομικό ποινικό δίκαιο