Εύα Αμαραντίδου

Υπάλληλος δικηγορικού γραφείου
Η κυρία Εύα Αμαραντίδου εργάστηκε ως τραπεζική υπάλληλος στη Γερμανία και από το έτος 2018 συμβάλλει στην γραμματειακή οργάνωση της AP&Generalis Athens. Μιλάει ελληνικά και γερμανικά ως μητρική γλώσσα και υποστηρίζει με την εργασία της τους δικηγόρους της δικηγορικής μας εταιρίας. 
Τομείς ειδίκευσης:
Υπάλληλος δικηγορικού γραφείου
Επικοινωνία:
  +30 210 3239800
  +30 210 3239801