Αγγελική  Σορομάνη

Υπάλληλος δικηγορικού γραφείου
Η κυρία Αγγελική Σορομάνη σπούδασε γερμανική φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συμβάλλει από το έτος 2019 στην γραμματειακή οργάνωση της AP&Generalis Athens. Μιλάει ελληνικά και γερμανικά ως μητρική γλώσσα και υποστηρίζει με την εργασία της τους δικηγόρους της δικηγορικής μας εταιρίας. 
Τομείς ειδίκευσης:
Υπάλληλος δικηγορικού γραφείου
Επικοινωνία:
  +30 210 3239800
  +30 210 3239801