Βικτωρία Πεννολίδου

Υπάλληλος δικηγορικού γραφείου
Η κυρία Βικτώρια Πεννολίδου ήταν τραπεζική υπάλληλος και από το έτος 2011 είναι υπεύθυνη οργάνωσης του γραφείου της AP&Generalis Athens. Μιλάει ελληνικά και γερμανικά ως μητρική γλώσσα και υποστηρίζει με την εργασία της τους δικηγόρους της δικηγορικής μας εταιρίας.
Τομείς ειδίκευσης:
Υπάλληλος δικηγορικού γραφείου
Επικοινωνία:
  +30 210 3239800
  +30 210 3239801