Νικόλαος  Αθανασιάδης, Δ.Ν.

Δικηγόρος Αθηνών & Βερολίνου - Εταίρος
Ο Νικόλαος Αθανασιάδης (ΔΝ) είναι εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας. Διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δικηγόρου στην Ελλάδα και στη Γερμανία και είναι μέλος των Δικηγορικών Συλλόγων Βερολίνου και Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική σχολή του πανεπιστιμίου του Αμβούργου, απ' όπου έλαβε και το Διδακτορικό του τίτλο.
Τα Γερμανικά και τα Ελληνικά είναι η μητρική του γλώσσα και μιλάει άριστα Αγγλικά.