Διαμάντω Ν. Αλεξανδροπούλου

Δικηγόρος Αθηνών LLM
Η Διαμάντω Αλεξανδροπούλου είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο (LL.M.). Διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας.