Γεώργιος Σμπώκος, Δ.Ν.

Δικηγόρος - Εξωτερικός συνεργάτης

Ο Γεώργιος Xρ. Σμπώκος είναι πτυχιούχος της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου της Κολωνίας/Γερμανίας (Universität zu Köln) και Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης των ΠΜΣ Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διδάσκει Νομικά Περιβάλλοντος με έμφαση στη διαχείριση χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων.

Σπούδασε νομική αρχικά στο Πανεπιστήμιο του Marburg (Phillips Universität Marburg) και εν συνεχεία στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (Albertus-Magnus-Universität zu Köln), απ' όπου και αποφοίτησε. Ολοκλήρωσε με επιτυχία τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του Πανεπιστημίου του Koblenz-Landau/Γερμανίας, με αντικείμενο το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Δίκαιο, λαμβάνοντας εν συνεχεία και τον τίτλο του Διδάκτορα Νομικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδικεύεται στην παροχή νομικών συμβουλών επί θεμάτων του ευρωπαϊκού και ελληνικού Δικαίου Περιβάλλοντος.