Ιάκωβος Βενιέρης

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω
Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών
O Iάκωβος Βενιέρης είναι Λέκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού δικαίου και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος και διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας στη Γερμανία (LL.M. University of Cologne).
Διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας.