Ακίνητα στη Γερμανία


Η Δικηγορική μας Εταιρεία έχοντας στο δυναμικό της τρεις Γερμανούς Δικηγόρους είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες στο ζήτημα αγοραπωλησίας ακινήτου στο σύνολο της Γερμανικής επικράτειας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες (ενδεικτικά) είναι :


  • Συμβουλευτική στο στάδιο της επιλογής του ακινήτου σε συνεργασία με Ελληνογερμανό σύμβουλο ακινήτων.

  • Συνεργασία με μεσιτικά γραφεία στο Βερολίνο και την υπόλοιπη Γερμανία.

  • Συλλογή και έλεγχο όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αγορά ενός ακινήτου στη Γερμανία.

  • Σύνταξη νομικής εκτίμησης του ακινήτου (Legal due Dilligence)

  • Συνεργασία με Γερμανό συμβολαιογράφο στο Βερολίνο/σύνταξη συμβολαίου στην Γερμανική και Αγγλική γλώσσα.

  • Υπογραφή συμβολαίου στο Προξενείο της Γερμανίας στην Ελλάδα.

  • Νομική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης του Γερμανικού Ακινήτου μέχρι και για έναν χρόνο μετά την αγορά του.

  • Συνεργασία με εταιρεία φορολογικών συμβούλων στη Γερμανία, ειδικευμένων στο θέμα των ακινήτων.