Εμπόριο και Δίκτυα Διανομής


Παρόλη την οικονομική κρίση που επηρεάζει τη χώρα μας, το 2011 η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών απετέλεσε το 10,44 του ΑΕΠ της χώρας, σημειώνωντας αύξηση της τάξεως του 38% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Η αύξηση των εξαγωγών οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, αφού μειώθηκαν οι τιμές τους καθώς και στην ολοένα αυξανόμενη εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, με την αναζήτηση νέων αγορών για να πωλήσουν τα προϊόντα τους.

Στον αντίποδα, οι εισαγωγές της Ελλάδας μειώθηκαν το 2011 σε σχέση με το 2010, αλλά η μείωση αυτή δεν ήταν σημαντική (43.272 εκατ. Ευρώ το 2011, από 47.721 εκατ. Ευρώ το 2010).

Οι κυριότερες χώρες εταίροι της Ελλάδας στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο είναι : Η Γερμανία, η Ρωσία και Ιταλία, η Κίνα, η Γαλλία και Ολλανδία ενώ ακολουθούν η Τουρκία, η Κύπρος και η Βουλγαρία.

Μέσα σ’ αυτό το τοπίο, η εταιρεία μας, σε συνεργασία με το δίκτυό μας, συμβουλεύει δεκάδες Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ειδικότερα επάνω στα εξής θέματα :


  • Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας

  • Συμβάσεις εμπορικής διανομής

  • Συμβάσεις δικαιόχρησης (Franchise)

  • Δίκτυα πωλήσεων

  • Εξωδικαστική και δικαστική επίλυση διαφορών

  • Διεθνείς συμβάσεις πωλήσεων