Επενδύσεις και Εξαγωγές στη Γερμανία


Η δικηγορική Εταιρία AP&Generalis είναι η μοναδική δικηγορική εταιρία στην Ελλάδα που απασχολεί στην Αθήνα τέσσερις Γερμανούς δικηγόρους με δεύτερη έδρα σε Βερολίνο και Κολωνία .

Μέσω απευθείας ψηφιακής σύνδεσης με τη Γερμανική εταιρία φοροτεχνικών CURAX GmbH παρέχουμε σε Ελληνικές εταιρίες και ιδιώτες πλήρη νομικό και φορολογικό σχεδιασμό σε θέματα όπως :

  • Σύσταση εταιριών σε Γερμανία, Ελβετία και Λουξεμβούργο
  • Επενδύσεις σε Ακίνητα στη Γερμανία
  • Εξαγορές Γερμανικών εταιριών
  • Είσπραξη απαιτήσεων στη Γερμανία