Τουρισμός


Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς ενασχόλησης της εταιρείας μας.

Ο τουριστικός κλάδος, τον περασμένο χρόνο συνέβαλε στο 18% του ΑΕΠ της χώρας μας, εξασφαλίζοντας 900.000 θέσεις εργασίας. Ο αριθμός των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας κατά την τελευταία δεκαετία παρουσίαζε ανοδική τάση. Το έτος 2004 ανήλθε στα 14,2 εκατομμύρια, το 2008 στα 17 εκατομμύρια και η προσδοκία είναι να φτάσει τα 20 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια.

Στην Ελλάδα λειτουργούν αυτή τη στιγμή 9.000 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Οι περισσότερες είναι τουριστικά καταλύματα ή ξενοδοχεία 1 και 2 αστέρων. Οι επώνυμες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αποτελούν το 4% των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καλύπτουν το 19% των διανυκτερεύσεων.

Από τα παραπάνω φαίνεται η μεγάλη δυνατότητα ανάπυξης του Ελληνικού τουρισμού. Η Ελλάδα θα παραμείνει τα επόμενα χρόνια ένας από τους πιο περιζήτητους τουριστικούς προορισμούς, κυρίως χάρη στο μεσογειακό της κλίμα, τα ιστορικά μνημειά της και τη φυσική ομορφιά της.

Ο τομέας του τουρισμού όμως πρόκειται ν’ αναπτυχθεί και οικονομικά. Η Ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια εκμετάλλευσης και εκσυγχρονισμού των τουριστικών υποδομών της χώρας πρός την κατεύθυνση της προσέλκυσης περισσότερων τουριστών και της παροχής υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών.

Στο πελατολόγιο της εταιρείας μας περιλαμβάνονται πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο παγκοσμίως και παρέχει τις υπηρεσίες της σε :


  • Συμβάσεις τουριστικής εκμετάλλευσης

  • Συμβάσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών,

  • Συμβάσεις μακροχρόνιων μισθώσεων

  • Εξώδικη και δικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν από τις παραπάνω συμβάσεις