Επενδύσεις και Εξαγωγές στη Κίνα


Τη στιγμή που η εξωστρέφεια αποτελεί τη μοναδική διέξοδο, η αγορά της Κίνας έχει έρθει στο επίκεντρο του αναπτυξιακού ενδιαφέροντος όχι μόνον για μεγάλες αλλά πλέον και για μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.

Η Δικηγορική Εταιρία AP&Generalis σε συνεργασία με κινεζική δικηγορική εταιρία με έδρα τη Σαγκάη παρέχει σε Ελληνικές και ξένες θυγατρικές εταιρείες που αναπτύσσουν δίκτυο πωλήσεων στην Κίνα τη δυνατότητα πλήρους ενημέρωσης για όλα τα νομικά και φορολογικά θέματα που προκύπτουν σε σχέση με :

  • Εξαγωγές στη Κίνα
  • Ανάπτυξη δικτύου διανομής στη Κίνα
  • Σύσταση εταιρείας στην Κίνα
  • Κατοχύρωση σημάτων και πατεντών στη Κίνα
  • Θέματα ανταγωνισμού στη Κίνα
  • Θέματα φορολογίας στη Κίνα