Το προφίλ των συνεργατών μας

Η δικηγορική μας εταιρεία συνεργάζεται με δικηγόρους διαφορετικών επιπέδων εμπειρίας στους κλάδους ενασχόλησής της. Βασική προϋπόθεση είναι ο άριστος χειρισμός της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας και η διάθεση για δημιουργική συνεργασία. 

Μπορείτε να μας στέλνετε τα βιογραφικά σας στο  email : recruitment(at)apgp.eu