Με έμφαση στην εξέλιξη

Στις αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των ξένων και Ελλήνων επιχειρηματιών και ιδιωτών μπορούν πλέον να ανταποκριθούν μόνο σύγχρονες δικηγορικές εταιρίες με έμφαση στην εξέλιξη, στην εξειδίκευση και στην παροχή ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών. Η δικηγορική εταιρία  AP & Generalis στηρίζεται σε μία δικηγορική παράδοση τεσσάρων γενεών και επενδύει συνεχώς στην εξέλιξη των υπηρεσιών της και στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.

Η εξασφάλιση του πελάτη μας είναι το πρώτο μας μέλημα, καθώς μέσα από το δίκτυο των συνεργατών μας σε Ελλάδα και Γερμανία προσφέρουμε νομική κάλυψη στους περισσότερους τομείς του δικαίου.

 Εταιρικό προφίλ