Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Έλληνες επενδυτές σε θέματα αγοράς μετοχών Ελβετικής Holding με δραστηριότητα στο χώρο των κλινικών εξετάσεων και ιατρικών ερευνών και ταυτόχρονα σε θέματα αγοράς μετόχων ελληνικής εταιρίας του ίδιου ομίλου.

Thursday, 09.05.2013, 18:02