Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας κινεζικού ομίλου ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των τεχνολογιών με την συμμετοχή της γερμανικής θυγατρικής.

Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας κινεζικού ομίλου ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των τεχνολογιών με την συμμετοχή της γερμανικής θυγατρικής. Έκδοση άδειας εργασίας για τα στελέχη της εταιρείας.


Monday, 15.07.2013, 10:44