Τα γραφεία

H έδρα της Δικηγορικής μας εταιρίας βρίσκεται στην Αθήνα. Διατηρούμε γραφείο στην Βόρεια Ελλάδα μέσω της συνεργασίας μας με την Δικηγορική Εταιρία Juris Consulti - Παπαγερμανός & Συνεργάτες. Το γραφείο μας στο Βερολίνο (Fredericia Strasse 12, TK 14050 Berlin), αποτελεί έδρα της γερμανικής Δικηγορικής Εταιρίας AP& Generalis PartG. 

Αθήνα

Χρ. Λαδά 1
Αθήνα, Τ.Κ. 10561
Tel.: +30 210 3239800
Fax: +30 210 3239801
mail(at)apgp.eu


Θεσσαλονίκη

Σε συνεργασία με την Δικηγορική Εταιρία Juris Consulti - Παπαγερμανός & Συνεργάτες

Βασ. Ηρακλείου 23
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54624
Τηλ.: +30 2310 53 1516
thessaloniki(at)apgp.eu