Εξασφάλιση του πελάτη μέσα από λειτουργικές και διαχρονικές συνεργασίες


Η πολυδιάστατη και σύνθετη δομή των περισσότερων σύγχρονων υποθέσεων συμβουλευτικής και μαχόμενης δικηγορίας μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν μόνο από σύγχρονες δικηγορικές εταιρίες και μόνο στα πλαίσια δομημένων, μακροχρόνιων συνεργασιών με έμπειρους συμβούλους διαφόρων ειδικοτήτων.

Η δικηγορική εταιρία Αθανασιάδης-Πήλιος-Γκενεράλης (AP & Generalis) έχει αναπτύξει σε Ελλάδα και Γερμανία ένα δίκτυο λειτουργικών συνεργασιών με :