Λογιστές

Αλέξανδρος Σφαρνάς

Ορκοτός Λογιστής

Οδός Βουκουβάλα αρ. 8
Αθήνα, Τ.Κ. 11471

Tηλ.: +30 210 6427623

sfarnas(at)hol.gr

Κωνσταντίνος Σιγάλας & ΣΙΑ
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

Ελεγκτική-Συμβουλευτική Εταιρία

Λ. Συγγρού 76
117 42 Αθήνα

Τηλ.: +30 210 9226864
Fax:  +30 210 9226866

www.sigalas.eu
secretary(at)sigalas-wp.gr

Curax

Εταιρεία Λογιστών και Ορκοτών Λογιστών στη Γερμανία

Οδός Kalckreuth αρ. 4
Βερολίνο, Τ.Κ. 10777

Tel.: +49 30 214 90 50
Fax: +49 911 14 75 03 90

www.curax.de
info(at)curax.de